Hvor kan jeg købe CBD olie?

03 maj 2020 Astrid Pedersen
Hvor kan jeg købe CBD olie?

Hvis du har besluttet dig for at prøve CBD olie, er der en del ting du skal være opmærksom på. Der findes et hav af forhandlere af CBD olie rundt omkring på nettet. Og det er desværre ikke alle, der er lige vederhæftige.

Køb CBD olie med omtanke

Der er som nævnt mange online shops, som sælger CBD olie til private forbrugere. Mange af dem er ikke forsvarlige, og du risikerer at få fat i et andenrangs produkt, som i bedste fald er direkte virkningsløst. Derfor bør du se dig rigtig godt for, når du skal vælge din forhandler af CBD olie online.

Du skal også overveje hvad det er for et produkt du har brug for, så du ender med at købe det produkt, som er rigtigt for dig. CBD fås ikke kun som olie, men også i kapsel form eller som creme, ekstrakt, dråber eller juice. Hvis du for eksempel har en hudlidelse, og ønsker at behandle den ved hjælp af CBD, er en CBD holdig creme i de fleste tilfælde det optimale valg. Og har du svært ved at spise eller sluge olie, kan du med fordel vælge CBD i kapsel form.

Dernæst skal du gøre dig klart hvor høj en koncentration af CBD du ønsker dit produkt skal indeholde. Denne faktor afhænger meget af styrken på dine smerter, eller i det hele taget den lidelse du ønsker at behandle med CBD. På den måde får du den optimale olie, som giver de virkninger, du ønsker.

Endelig skal du være opmærksom på, at det i Danmark ikke er lovligt at sælge CBD olie som ikke er udskrevet på recept. Derfor kan du eventuelt vælge at købe CBD olie gennem en dansk hjemmeside, hvor virksomheden bag har hovedsæde i et land hvor CBD regnes for et kosttilskud. 

Læs mere om CBD olie her

Flere Nyheder